2008-04-03

....

با همه بي سر و سامانيم
باز به دنبال پريشانيم
خسته ام از گنگي اين سرنوشت
منتظرم تا تو بميرانيم
....

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home