2010-12-15

طلوع سرخ و رستاخیز سبز

کربلا یعنی، دلی مشتاق جانان یافتن
پرتو اشراق در آیینه جان یافتن

کربلا یعنی، مدد جستن ز انفاس بهار
رنگ نیلوفر گرفتن بوی ریحان یافتن

کربلا یعنی، به حکم عقل، با فتوای عشق
آن چه را دل می پسندد، بهتر از آن یافتن

کربلا یعنی، به «گرد شهر گشتن با چراغ»
انس پیدا کردن با عشق و انسان یافتن

کربلا یعنی، به استمداد ایثار و شرف
در دل دریا نجات از موج توفان یافتن

کربلا یعنی، تنفس در هوای پاک وحی
سینه را دریایی از تفسیر قرآن یافتن

کربلا یعنی، در آغاز طواف کوی دوست
جوشش لبیک را در عمق وجدان یافتن

کربلا یعنی، سرانجام مناسک در منا
ترک سرگفتن ثواب عید قربان یافتن

کربلا یعنی، به سوی قبله روکردن به شوق
جلوه محراب را در قلب میدان یافتن

کربلا یعنی، در استقبال باران بلا
سایبانی مطمئن از چتر عرفان یافتن

کربلا یعنی، سفر تا قاب قوسین شهود
لذت شرب مدام از شهد ایمان یافتن

کربلا یعنی،به دستی جام «احلی من عسل»
با شهادت خویشتن را دست و دامان یافتن

کربلا یعنی، میان التهاب و تشنگی
آب را در حسرت لب های عطشان یافتن

کربلا یعنی، عروج بنده از خود تا خدا
خویش را گم کردن و آرامش جان یافتن

کربلا یعنی، طلوع سرخ و رستاخیز سبز
یا سرآغاز سپیدی بعد پایان یافتن


محمد جواد غفورزاده شفق

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home