2011-03-13

حدّ

گفت باید حد زند هشیارِ مردم مست را،
گفت هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست.وصف حال بحث‌های ملت در مورد توهین و انتقاد از کلام پروین اعتصامی.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home