2011-03-14

این جدایی به خدا رابطه با سیب نداشت

...
دخترک رفت ولی زیر لب این را می‌گفت:
 «او یقیناً پی معشوق خودش می‌آید!»

پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود:
 «مطمئناً که پشیمان شده بر می‌گردد!»

سالهاست که پوسیده‌ام آرام آرام!
عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز!

جسم من تجزیه شد ساده ولی ذرّاتم،
همه اندیشه کنان غرق در این پندارند:

این جدایی به خدا رابطه با سیب نداشت...!

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home