2011-03-14

این جدایی به خدا رابطه با سیب نداشت

...
دخترک رفت ولی زیر لب این را می‌گفت:
 «او یقیناً پی معشوق خودش می‌آید!»

پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود:
 «مطمئناً که پشیمان شده بر می‌گردد!»

سالهاست که پوسیده‌ام آرام آرام!
عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز!

جسم من تجزیه شد ساده ولی ذرّاتم،
همه اندیشه کنان غرق در این پندارند:

این جدایی به خدا رابطه با سیب نداشت...!

Labels: , ,

2011-03-13

حدّ

گفت باید حد زند هشیارِ مردم مست را،
گفت هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست.وصف حال بحث‌های ملت در مورد توهین و انتقاد از کلام پروین اعتصامی.

Labels: , ,

2011-03-01

قبله

بالا می‌ری، پایین میای؛
بحث می‌کنی، جنجال می‌کنی، داد می‌زنی، دعوا می‌کنی!

چرا اون؟ چرا من نه؟

من که سابقه بیشتری دارم؛ توان بیشتری دارم؛ مهارت بیشتری دارم.
منی که از اول پای همه چیز ایستادم، از جون و از دل مایه گذاشتم. چرا من نه؟

چه کار به این کارها داری.
تو فقط ببین مقصد کجاست؛
و مسیر رو پیدا کن!
مسجدی در مسیر جنوب، نماز صبح

Labels: , ,